Condicions generals d’ús i avisos legals

El lloc web www.canregas.cat (en endavant, el “Lloc Web”) és propietat de CAN  REGÀS S.A. , en endavant Responsable del Tractament. 

RESPONSABLE: CAN REGÀS S.A. A55121305 ,C/ Santa Eugènia , 62 17006 GIRONA residencia@canregas.cat – 972 40 7070 

Inscrita en el Registre Mercantil en el Volum 2853, Llibre 0, Foli 66, Secció 8, Fulla Gi-52783, Inscripció 1

CAN REGÀS S.A. li dona la benvinguda i el convida a llegir atentament les Condicions  Generals d’Ús d’aquest Lloc Web (d’ara endavant “Condicions Generals d’Ús i Avisos  legals” que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació  pel mateix, de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola d’aplicació. Atès  que www.canregas.cat podria modificar en el futur aquestes condicions d’ús, us  recomanem que les visiteu periòdicament per estar degudament informat dels canvis  realitzats. 

Amb l’ànim que el lloc web s’ajusti als criteris de transparència, claredat i senzillesa  recomana a l’Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions  Generals d’Ús pugui solucionar contactant amb www.canregas.cat a través l’adreça de  correu electrònic, del delegat de protecció de dades: residencia@canregas.cat

www.canregas.cat subministra el contingut i els serveis que estan disponibles al lloc  web, amb subjecció a les presents Condicions Generals d’Ús, així com la política sobre el  tractament de dades personals (en endavant “Informació bàsica sobre protecció de  dades” .  

L’accés a aquest lloc web o la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació  d’usuari i implica l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents  Condicions d’Ús, reservant www.canregas.cat el dret a modificar-los en qualsevol  moment. 

Però l’accés a www.canregas.cat no perfecciona cap contracte amb el Centre .Aquest, , es farà de manera presencial amb coneixement de la situació mèdica personal del futur  resident . Per això , li lliurarem un pressupost , i la política del Centre. 

La perfecció del contracte serà vàlida pel resident sempre que no estigui incapacitat  judicialment, en aquest s’haurà de poder acreditar la tutela , curatela, o que s’està  tutelat pel Ministeri Fiscal o Institució pública competent en la matèria. 

Així mateix, queda advertit que, de vegades es podran establir condicions particulars per  a la utilització en el lloc Web de continguts i / o serveis específics, la utilització d’aquests  continguts o serveis implicarà l’acceptació de les condicions particulars en ells  especificades. 

En conseqüència, serà responsabilitat de qualsevol usuari l’atenta lectura de les  Condicions Generals d’Ús vigent en cadascuna de les ocasions que accedeixi a aquest  lloc web, de manera que, si aquest no està d’acord amb qualsevol dels mateixos aquí  disposats, haurà abstenir respecte a l’ús de el present Lloc Web. 

És important, tenint en compte la normativa europea en Protecció de Dades Reglament  UE 2016/679 de Parlament i de el Consell Europeu que intenta preservar la  confidencialitat i seguretat de les seves dades personals, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de  desembre, de protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals, Llei 34/2002, 

de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Reial  Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei  General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, que  llegeixi en aquesta o altres pàgines web on vostè deixi les seves dades la Informació  Bàsica. 

Idioma e interpretació del contracte 

L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el català. Per tant, en cas que hi  hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes,  prevaldrà la versió en català. Quant al que a la interpretació dels contractes es refereix,  s’atendrà específicament als arts. 1281 i s. s. de el Codi Civil. 

 1. OBJECTE 

La cura de la nostra gent gran i les seves famílies. Procurem per la seva salut física i  emocional, per les seves relacions socials, els seus drets i garantim un envelliment el  més digne possible. Treballem pel seu benestar. 

L’escoltem i l’observem, tenim en compte la seva història de vida, les seves preferències,  les seves fortaleses i debilitats. Intentem potenciar al màxim la seva autonomia i  mobilitat. 

Promocionem l’envelliment actiu, la interacció amb la vida comunitària del poble, gaudir  del mar com a espai terapèutic i oferim una atenció personalitzada i professional a cada  resident 

Qui soms? 

Can Regàs és la residència i centre de dia per a gent gran situada al centre de Girona. A  l’Avinguda Santa Eugènia, 62. 

El nostre compromís és garantir als nostres residents el major grau de benestar i confort,  perquè s’ho mereixen tot.

Can Regàs és una iniciativa impulsada, dirigida i promoguda per un equip de  professionals gironins que perseguim un servei personalitzat amb tècniques  estratègiques que ens permeten millorar la qualitat de vida de cadascun dels nostres  residents

Residencia  

A Can Regàs comptem amb 48 places de residència, amb la voluntat de fer sentir a les  persones com a casa, amb una atenció personalitzada, dins d’un àmbit familiar les 24  hores del dia. 

A Can Regàs donem cobertura social i sanitària a: 

 • Persones grans que no requereixen suport en les activitats de la vida diària. Persones  que busquen companyia i que no volen estar soles vivint al seu domicili. • Persones grans que depenen d’algun suport o ajut per a realitzar les activitats de la  vida diària de manera continuada i que per algun motiu no poden ser ateses a casa seva.
 • Persones que necessiten una estada residencial d’un període de temps concret,  després d’una malaltia o intervenció quirúrgica, impossibilitat temporal del cuidador  habitual, vacances dels familiars que tenen cura de la persona gran. 

L’equipament combina les darreres tendències en materials de construcció amb  sistemes assistencials de darrera generació que permeten oferir un major benestar i  confort a la gent gran. 

Centre de dia 

A Can Regàs comptem amb una vintena de places de Centre de dia amb l’objectiu  d’acollir a les persones dins un horari diürn de 8 del matí a 8 del vespre, amb flexibilitat  horària adaptada a les necessitats de cadascú i per dona suport a les famílies en la seva  tasca cuidadora. Adreçat sobretot a persones grans amb algun grau de dependència. 

 • Persones grans que depenen d’algun suport o ajut per a realitzar les activitats de la 

vida diària de manera continuada i que per algun motiu no poden ser ateses a casa seva  durant el dia. 

Al centre de dia poden gaudir de tots els avantatges i comoditats que ofereix la  residència Can Regàs. 

Fets diferencials 

La nostra filosofia i les característiques que ens diferencien són: 

 • Estem situats al centre de Girona . 
 • Percebem a la persona gran com a element que forma part de la comunitat i  evitem el seu aïllament. 
 • Les noves instal·lacions interiors afavoreixen l’orientació espacial i la interacció  social. 
 • Amb un ambient càlid i humà, donem una atenció personalitzada, acurada i  professional, buscant sempre l’excel·lència. 
 • Cuidem dels nostres residents i les seves famílies, tenint cura de la seva salut, de  les seves necessitats emocionals i espirituals, de les seves relacions socials i que  els seus drets fonamentals siguin gaudits i respectats. 
 • Escoltem i observem al resident, tenint en compte la seva història de vida, les  seves preferències, les seves fortaleses i debilitats. Intentem potenciar al màxim  la seva autonomia i mobilitat. 
 • Prepararem els àpats adaptats a les necessitats de cada resident, amb la  texturització adequada i de fàcil masticació i ingesta.  

2 . SERVEIS

La nostra voluntat és fer sentir els residents com a casa, donant un servei a les  persones. Advoquem per una atenció excel·lent a través d’un tracte individual i alhora  familiar, les 24h del dia. 

El nostre equip mantindrà un control estricte sobre l’estat de salut de tots els  residents, a través d’una atenció personalitzada prestem serveis preventius,  rehabilitadors i sòcio- assistencials. 

Els serveis bàsics pels nostres residents són: 

 • Atenció gerontològica integral 
 • Activitats per potenciar les capacitats cognitives i fomentar les relacions  interpersonals 
 • Suport psicològic 
 • Tallers, animació i sortides programades 
 • Cuina pròpia amb productes de km0 
 • Bugaderia 
 • Servei religiós 
 • Gestió d’ajudes tècniques 
 • WiFi – Sala TV i Sales de reunions 

A més , comptem amb un ampli ventall de serveis complementaris pels residents i les  famílies. 

L’edifici 

Can Regàs s’ubica en un dels immobles històrics de la ciutat, l’antiga seu de la SA Regàs  situada al cèntric barri de Santa Eugènia de Girona. La posada en marxa de les nostres  instal·lacions suposa la recuperació d’un edifici emblemàtic de la primera meitat del  segle XIX que va començar la seva activitat com a fàbrica de gel per esdevenir, anys més  tard, en una de les destil·leries més conegudes de l’antic barri de La Rodona. 

Actualment, l’equipament ubicat a l’edifici Can Regàs s’ha construït seguint criteris  sostenibles que permeten un important estalvi energètic i dissenyat amb tots els serveis  i comoditats per la gent gran, a les plantes baixes, s’hi ubiquen les dependències 

administratives de l’empresa i serveis comuns com el menjador i una sala d’estar. A la  primera planta hi ha el despatx mèdic, la infermeria, la sala de fisioteràpia i gimnàstica,  mentre que el gruix de les habitacions es concentra en les plantes superiors. 

Preus

 • El preu dels diferents serveis no s’indiquen a la nostra aplicació degut a la gran  variabilitat dels serveis oferts i necessitats del nostres clients i/o pacients .Aquets , li  seran facilitats pel professional, tenim en compte els serveis demandats o altres  conceptes mèdics. 
 • Si es detectés que ha existit un error en la introducció del preu d’un pressupost, amb  posterioritat a la recepció li demanem que es posi en contacte amb professional. El vincle contractual serà sempre entre el Centre i vostè, pugen perfeccionar el  

contracte per via telemàtica , que li donarà validesa atenent als arts 23 i 24 de la Llei  34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç  electrònic. 

Acceptació de les condicions de serveis 

Ens reservem el dret de restringir l’accés a la vostra sol·licitud i tots els serveis d’aquesta,  si ha estat o tenim motius raonables per creure que ha estat condemnat per un delicte  que impliqui depravació moral o qualsevol delicte previst en el Codi Penal i la normativa  comunitària de l’EU. 

Està d’acord en utilitzar els nostres serveis: 

 • Els nostres serveis estan dissenyats per complir amb les lleis catalanes ,  espanyoles i / o els reglaments europeus que regeixen la normativa comunitària  de la EU i estan dirigides als usuaris d’Espanya.  
 • Si té accés als nostres serveis des de llocs fora d’Espanya, vol dir que accepta i  reconeix que ho fa sota el seu propi risc i vostè és l’únic responsable de 

compliment de les lleis locals aplicables, el foro de competència judicial serà el  que atorga els tractats i LOPJ en l’art 22. No assumirem responsabilitat per  qualsevol pèrdua o dany que sorgeixi del seu ús dels nostres serveis. 

 • Heu de garantir que tota la informació proporcionada per vostè durant el registre  i durant l’ús de l’aplicació és veritable, actualitzada, completa i exacta i que, en  cas de canvi d’informació en qualsevol moment durant l’ús de l’aplicació, haurà  d’actualitzar el seu informació per assegurar que segueixi sent veraç,  actualitzada, completa i precisa en tot moment. 
 • L’usuari accepta que la disponibilitat dels nostres serveis i / o de qualsevol  contingut posat a disposició de l’usuari mitjançant l’aplicació i la seva capacitat  per accedir a l’aplicació, serveis i / o continguts està subjecte a la nostra discreció.  Vostè reconeix que els nostres serveis poden no estar disponibles en tot  moment. 
 • Vostè accepta que podem, subjecte a la política de privacitat, tenir accés,  conservar, transferir i divulgar la seva informació personal i la documentació la  policia o per a qualsevol part privada per una ordre sota la llei en vigor com per  exemple entre altres: fer complir i complir amb processos legals i / o la llei  aplicable; complir aquestes Condicions de servei; respondre a les seves  sol·licituds de servei a el client; o protegir els drets, propietat o seguretat  personal en el regne d’Espanya com a estat dins de la Unió Europea. 
 • Regularment fem canvis en la nostra aplicació i aspectes diversos de prova dels  nostres serveis incloent la interfície d’usuari, funcions de promoció i  disponibilitat de les funcions. Vostè accepta i reconeix que l’aplicació pot  contenir eines que ens permetin dur a terme aquestes proves. 
 • Accepteu que tenim el dret de suspendre l’accés a l’usuari als serveis en  qualsevol moment i per a qualsevol propòsit, sense previ avís, quan causes greus  així ho justifiquin.
 1. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL  

 L’usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en el lloc web i  especialment, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms  comercials, marques, o qualssevol dels signes susceptibles d’utilització industrial i/o  comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques, noms  comercials o signes distintius, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial, sobre  els continguts i/o qualssevol altres elements inserits en la pàgina, són propietat exclusiva  de www.canregas.cat i/o tercers, els qui tenen dret exclusiu d’utilitzar-los en el trànsit  econòmic.  

 Per tot això l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a  disposició o qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar  tals continguts mantenint indemne a www.canregas.cat de qualsevol reclamació que  es derivi de l’incompliment de tals obligacions.  

En cap cas l’accés al lloc web implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió  total ni parcial d’aquests drets, tret que s’estableixi expressament el contrari. Les  presents Condicions Generals d’Ús d’aquest lloc web no confereixen als Usuaris cap altre  tipus de dret d’utilització, explotació, alteració, reproducció, distribució o comunicació  pública del Lloc web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. 

 Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dels drets estarà subjecte a la prèvia i  expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per a www.canregas.cat  o el tercer titular dels drets afectats. 

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador,  codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com  el propi lloc en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a  drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual www.canregas.cat  botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre  contingut del Lloc web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per  a la utilització d’aquests elements. 

El contingut disposat en el Lloc web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni  transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en  cap mitjà, tret que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de la citada Entitat. 

 Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir o manipular el “copyright” així com els  dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d’informació que poguessin  contenir els continguts. L’Usuari d’aquest Lloc web es compromet a respectar els drets  enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas  a www.canregas.cat l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en  defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial. 

 • OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’USUARI DEL LLOC WEB L’Usuari es compromet a
  • Fer un ús adequat i lícit del Lloc web, així com dels continguts i serveis, de conformitat  amb: 
   • La legislació aplicable a cada moment. 
   • Les Condicions Generals del Lloc web. 
   • La moral i bons costums generalment acceptades. 
   • L’ordre públic. 
  • Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que es precisin per a accedir al  Lloc web. 
  • Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els  formularis continguts en el Lloc web i a mantenir-los actualitzats en tot moment de  manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’Usuari serà l’únic  responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que  causi a canregas.cat o a tercers per la informació que faciliti. 

No obstant això, el que s’estableix en l’apartat anterior l’Usuari deurà així mateix  abstenir-se de:

 • Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc web i/o dels continguts amb finalitats o  efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i  interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar,  sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents,  arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic. 
 • Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc web, sense complir  les condicions exigides per a aquest accés. 
 • Provocar danys en els sistemes físics o lògics del Lloc web, dels seus proveïdors o de  tercers. 
 • Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o  lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de canregas.cat , dels seus proveïdors o de tercers. 
 • Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de canregas.cat , tercers  proveïdors i altres Usuaris. 
 • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol  modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es  compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment  permès. 
 • Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o  industrial i altres dades identificat ives dels drets de canregas.cat o de tercers  incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol  mecanismes d’informació que puguin inserir-se en els continguts. 
 • Obtenir i intentar obtenir els continguts emprant per a això mitjans o procediments  diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o  s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en  general, dels quals s’emprin habitualment en Internet per no comportar un risc de mal  o inutilització del Lloc web i/o dels continguts. 
 • En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no  transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments,  programari i, en general, qualsevol classe de material que:
  • De qualsevol forma, sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets  fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els  Tractats Internacionals i en la resta de la legislació vigent. 
  • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants , difamatòries,  violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums  generalment acceptades o a l’ordre públic. 
  • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per  raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició. 
  • Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges  i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general,  contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a  l’ordre públic. 
  • Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor. Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la  salut i l’equilibri psíquic. 
 • Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial  pertanyent a www.canregas.cat o a tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús  que es pretengui realitzar. 
 • Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de  les persones. 
 • Constitueixi qualsevol tipus de publicitat. 
 • Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal  funcionament del Lloc web. 

Si per a accedir a alguns dels serveis i/o continguts del Lloc web, se li proporcionés una  contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent, mantenint-la en tot moment en  secret.  

En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat,  comprometent-se a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a 

permetre l’accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes.  Igualment, s’obliga a notificar al www.canregas.cat qualsevol fet que pugui suposar un  ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, extravia ment o l’accés no autoritzat, amb la finalitat de conducta a la seva immediata cancel·lació.  

En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior a www.canregas.cat quedarà  eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de la seva  contrasenya, sent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts  i/o serveis del Lloc web per qualsevol tercer il·legítim. 

Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les  presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que  d’aquest incompliment poguessin derivar-se per a www.canregas.cat

 1. HIPERVINCLES 

L’usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un enllaç o  hipervincle , el Lloc web www.canregas.cat així com cap dels seus continguts, excepte  autorització expressa i per escrit. 

El Lloc web de www.canregas.cat normalment no inclou enllaços a altres llocs web  gestionats per tercers, però si ho fes i a fi de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació  d’entitats col·laboradores i/o patrocinadores www.canregas.cat no es responsabilitza  del contingut d’aquests llocs web, ni se situa en una posició de garant ni/o de part  oferent dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços  de tercers. 

Es concedeix a l’usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina  principal del Lloc web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que  incloguin enllaç al nostre Lloc web  

 • No podran donar a entendre que www.canregas.cat recomana aquest lloc web  o els seus serveis o productes; 
 • No podran falsejar la seva relació amb www.canregas.cat ni afirmar que  www.canregas.cat ha autoritzat tal enllaç, ni incloure marques, denominacions,  noms comercials, logotips o altres signes distintius www.canregas.cat
 • No podran incloure continguts que puguin considerar-se de mal gust, obscens,  ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de  sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; 
 • No podran enllaçar a cap pàgina del Lloc web diferent de la pàgina principal;
 • Haurà d’enllaçar amb la mateixa adreça del Lloc web, sense permetre que el lloc  web que realitzi l’enllaç reprodueixi el Lloc web com a part del seu web o dins  d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del  Lloc web. www.canregas.cat podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini  qualsevol enllaç al Lloc web, després de la qual cosa haurà de procedir  immediatament a la seva eliminació www.canregas.cat no pot controlar la  informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que  tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc web. 

En conseqüència, www.canregas.cat no assumeix cap mena de responsabilitat per  qualsevol aspecte relatiu a tals llocs web. 

 1. COOKIES 

www.canregas.cat es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia “cookie” en el Lloc web, a  fi de reconèixer-lo com a Usuari freqüent i personalitzar l’ús que realitzi del Lloc web  mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics. Les  “cookies” utilitzades pel Lloc web, o el tercer que actuï en el seu nom, s’associen  únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per sí les dades  personals de l’usuari. 

Les cookies utilitzades són : Cookies pròpies, Google Analytics, Google Adwords entre  altres que s’especifican en l’apartat de Cookies. 

Les cookiessón fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor Web per a registrar  la navegació de l’Usuari en el Lloc web, quan l’Usuari permeti la seva recepció. Al seu torn podrà eliminar les “cookies” per a això haurà de consultar les instruccions d’ús del  seu navegador. 

Gràcies a les cookies, resulta possible que www.canregas.cat reconegui el navegador  de l’ordinador utilitzat per l’Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les  preferències de navegació o publicitàries que l’Usuari, als perfils demogràfics dels  Usuaris així com per a mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i  nombre d’entrades. 

Pot llevar o bloquejar les cookies utilitzant les opcions del seu navegador, però en alguns  casos, això pot afectar la seva capacitat d’utilitzar www.canregas.cat .Podrà consultar  més informació general sobre COOKIES en el nostre apartat de COOKIES. 

 1. RESPONSABILITATS 

www.canregas.cat no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització,  descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en les pàgines de www.canregas.cat , que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors  o circumstàncies que estan fora del seu control. 

www.canregas.cat no es fa responsable de les decisions que poguessin adoptar-se com  a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes. 

www.canregas.cat podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la  relació amb l’Usuari si detecta un ús del seu Lloc web o de qualsevol dels serveis oferts  en el mateix so contraris a les presents Condicions Generals d’Ús

No es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades  de l’ús del Lloc web. Únicament serà responsable d’eliminar, al més aviat possible, els  continguts que puguin generar tals perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment  no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de: 

(I) Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques,  retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic,  motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control  www.canregas.cat

(II) Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de  qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, tals com virus  informàtics o qualssevol altres. 

(III) Abús indegut o inadequat del Lloc web. 

(IV) Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del  navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest. Els administradors de  www.canregas.cat es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment,  qualsevol contingut o informació present en el Lloc web. 

(V) www.canregas.cat exclou qualsevol responsabilitat pels danys i  perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure’s a la mala utilització dels  serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris del Lloc web. 

Així mateix, www.canregas.cat queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel  contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels  formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació  dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i  perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, podrà ser l’usuari  reclamat per www.canregas.cat dels danys o perjudicis causats. 

Vostè defensarà, indemnitzarà i mantindrà al www.canregas.cat indemne  enfront de qualssevol danys i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions  o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús del Lloc web. Així  mateix, vostè s’obliga a indemnitzar al www.canregas.cat enfront de qualssevol  danys i perjudicis, que es derivin de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”,  “crawlers” o eines similars empleades amb la finalitat de recaptar o extreure  dades o de qualsevol altra actuació per la seva part que imposi una càrrega  desraonada sobre el funcionament del Lloc web. 

 1. PROTECCIÓ DE DADES

Per a utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament certes  dades de caràcter personal. Per a això www.canregas.cat tractarà de forma  automatitzada les dades personals d’acord i en compliment amb el Reglament (UE)  2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la  protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure  circulació d’aquestes dades. Per a això, l’Usuari pot accedir a la política seguida en el  tractament de les dades personals, així com l’establiment de les finalitats prèviament  establertes, al que es disposa en les condicions definides en la Política de Privacitat i  Protecció de Dades que presenta el Lloc web. 

Sempre podrà exercir els seus drets que li assisteixen per llei d’accés, rectificació,  cancel·lació i oposició, a més del dret limitació i a la portabilitat d’una forma gratuïta.  Per a això, cal que vostè mateix o a través de persona legalment autoritzada aporti els  següents documents al Responsable de Fitxer amb les dades necessàries: 

 • Fotocopia DNI  
 • Identificació i representació suficient. 
 • Explicació i objecte de la reclamació. 
 • Domicili per a enviament de comunicacions, o correu electrònic, per a posar-nos  en contacte amb vostè al més aviat possible. 
 1. CODI DE CONDUCTA  

Principis generals.  

www.canregas.cat es compromet al fet que contingut dels serveis oferts no deuran:  

 • Induir o promoure discriminació sexual, racial o religiosa o qualsevol altra  vulneració dels drets fonamentals i de les llibertats públiques reconegudes per  la Constitució Espanyola i la resta de l’ordenament jurídic.  
 • Induir o incitar a actuar de forma il·legal.  
 • Portar a conclusions errònies a conseqüència de la seva inexactitud, ambigüitat,  exageració, omissió o similars. 
 • Induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor, o a aprofitar-se o explotar  l’estat de necessitat econòmica, laboral o personal de l’usuari.  
 • Induir o incitar a qualsevol persona a involucrar-se en pràctiques perilloses de  risc, o que atemptin contra la salut o l’equilibri psíquic.  
 • Infringir les normes legals o reglamentàries sobre el secret de les comunicacions,  propietat intel·lectual, dret a l’honor i a la intimitat personal o familiar, o  qualsevol altra disposició aplicable a la naturalesa del servei.  
 • Contenir informació falsa o caduca.  
 • Els serveis que incorporin sol·licitud d’informació personal o dades de caràcter  personal, incloent-hi nom, domicili o altres dades, tenint aquesta consideració  el número de telèfon fix o mòbil, hauran de ser adequats, pertinents i no  excessius en relació amb la finalitat per a la qual es recaptin.  
 1. DURADA I TERMINACIÓ 

La prestació del servei del present Lloc web i els altres serveis tenen en principi una  durada indefinida. No obstant això, www.canregas.cat podrà donar per acabada o  suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui això possible, www.canregas.cat  anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat. 

 1. DECLARACIONS I GARANTIES 

En general, els continguts i serveis oferts en el Lloc web tenen caràcter merament  informatiu. Per tant, en oferir-los, www.canregas.cat no atorga garantia ni cap  declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en el Lloc web, incloent, a títol  enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comercialitat,  excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure’s tals declaracions i garanties. 

 1. FORÇA MAJOR 

www.canregas.cat no serà responsable en tot en cas d’impossibilitat de prestar servei,  si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i  omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït. 

 1. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ 

Les presents Condicions Generals, així com l’ús del Lloc web, es regiran per  l’expressament per la legislació espanyola, en l’àmbit del dret internacional privat.  Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els Tribunals de Girona , tret que alguna llei  o tractat internacional actuarà com a llei especial. 

En el cas que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals resultés  inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una  resolució judicial o administrativa, aquesta inexigible o nul·litat no farà que les presents  Condicions Generals resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos,  procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui  vàlida i exigible i que, en la mesura que sigui possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió  reflectits en l’estipulació original.